fbpx
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Általános Szerződési Feltételek

Az üzemeltető által kezelt rendszerekhez az  https://madvesz.hu címről elérhető tartalmak tartoznak.


A hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladója felelõs!

Az szolgáltatásait Felhasználó a saját felelõsségérehasználja!

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az elhelyezett adatok, képek, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. Azüzemeltetõ nem vállal felelősséget a rendszer használatából adódó támadó, zaklató vagy illegális tartalmú viselkedésért, bármilyen jogsértésért.

Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.

Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget semmiféle kárért és az üzemeltetõ nemtehetõ felelõssé sem közvetlen, sem közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használatkiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltetõ weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak.

Az üzemeltetõ nem vállal felelõsséget sem látogatói, sem felhasználói oldalfelé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akárelõzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredõ károkért, továbbá nem vállal felelõsséget a változtatásokból eredõkárokért sem.

Az madvesz.hu nem köteles ellenõrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetõvé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatásárautalnak.

A felhasználó a madvesz.hu igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a hirdetésben megadott e-mail címe az üzemeltetõ üzleti partnerei számára átadható és reklámüzenet küldése céljából felhasználható.

Az üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételébõl, elérésébõl adott felhasználót kizárja, e-mail cím, IP cím, cégnév, telefonszám, áru, kulcsszó alapján.

Tilos a madvesz.hu oldalon található alkalmazások felhasználásakéretlen levelek küldésére.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

·        jogszabályba, törvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

·        szerzõi-, személyhez fûzõdõ jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyesadatok védelméhez való jogokat sért;

·        erõszakra, jogszabálysértésre buzdít, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

·        félelemkeltõ, gyûlöletre buzdít;

·        meztelen, vagy hiányos öltözetû embereket bemutató fénykép; társkeresés, partner keresés;

·        olyan szövegrész, mely kizárólag csak a keresési eredmény befolyásolásának céljául szolgál;

·        nem a hirdetési kategória jellegének megfelelõ;

·        bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sért, becsmérel;

·        nemzeteket, nemzeti jelképeket sért, gyaláz vagy tiltott jelképekettartalmaz.

A duplikált hirdetések törlésre kerülnek.


A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltetõ a jogszabályokáltal megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértéstelkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében. A felhasználó viseli aszolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelõsséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A madvesz.hu szolgáltatásait a felhasználó a saját felelõsségérehasználja.

Megbízott üzemeltető:

Mattlab Kft.

Adószám: 25903010-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-295374

Székhely: 8146 Jenő, Szabadság u. 13

A weboldal tárhelyszolgáltatója: Mattlab Kft.

Top Böngéssz kényelmesebben Androidról!
Böngéssz kényelmesebben Androidról!