fbpx
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Adatvédelmi irányelvek

Az üzemeltetõ által kezelt rendszerekhez az  https://madvesz.hu címrõl elérhetõ tartalmak tartoznak.


A hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladója felelõs!

Az szolgáltatásait Felhasználó a saját felelõsségérehasználja!

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az elhelyezett adatok, képek,információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint azillegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. Azüzemeltetõ nem vállal felelősséget a rendszer használatából adódó támadó,zaklató vagy illegális tartalmú viselkedésért, bármilyen jogsértésért.

Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezettinformációkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.

Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget semmiféle kárért és az üzemeltetõ nemtehetõ felelõssé sem közvetlen, sem közvetett, járulékos vagy másodlagoskárokért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használatkiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltetõ weboldalain találhatóinformációból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak.

Az üzemeltetõ nem vállal felelõsséget sem látogatói, sem felhasználói oldalfelé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akárelõzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításábóleredõ károkért, továbbá nem vállal felelõsséget a változtatásokból eredõkárokért sem.

Az madvesz.hu nem köteles ellenõrizni az általa továbbított, tárolt,hozzáférhetõvé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeketvagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatásárautalnak.

A felhasználó az madvesz.hu igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy ahirdetésben megadott e-mail címe az üzemeltetõ üzleti partnerei számára átadható,és reklámüzenet küldése céljából felhasználható.

Az üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételébõl,elérésébõl adott felhasználót kizárja, e-mail cím, IP cím, cégnév, telefonszám,áru, kulcsszó alapján.

Tilos az madvesz.hu oldalon található alkalmazások felhasználásakéretlen levelek küldésére.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

·        jogszabályba, törvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

·        szerzõi-, személyhez fûzõdõ jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyesadatok védelméhez való jogokat sért;

·        erõszakra, jogszabálysértésre buzdít, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

·        félelemkeltõ, gyûlöletre buzdít;

·        meztelen, vagy hiányos öltözetû embereket bemutató fénykép;társkeresés,partner keresés;

·        olyan szövegrész, mely kizárólag csak a keresési eredmény befolyásolásánakcéljául szolgál;

·        nem a hirdetési kategória jellegének megfelelõ;

·        bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sért, becsmérel;

·        nemzeteket, nemzeti jelképeket sért, gyaláz vagy tiltott jelképekettartalmaz.


A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltetõ a jogszabályokáltal megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértéstelkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében. A felhasználó viseli aszolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelõsséget is,ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás általhozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek)által a felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyébveszteségek kockázatát, valamint a használat során a felhasználónál keletkezettés a másoknak okozott kárt is.

Az madvesz.hu szolgáltatásait a felhasználó a saját felelõsségérehasználja.

Megbízott üzemeltető:

Mattlab Kft.

Adószám: 25903010-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-295374

Székhely: 8146 Jenő, Szabadság u. 13

A weboldal tárhelyszolgáltatója: Mattlab Kft.

Top Böngéssz kényelmesebben Androidról!
Böngéssz kényelmesebben Androidról!